• GST Byggmontering AS
  • Ingeniør Ivar Pettersen AS
  • Park & Anlegg AS
  • Trelleborg Offshore Norway AS