Spesialist på bemanning til on- og offshore og bygg og anlegg

BackUp Solutions

BackUp  – Et sikkert samarbeid

BackUp Solutions leverer fagpersonell til olje- og gassbransjen, blant annet elektrikere, automatikere, instrumentrørleggere med flere, samt baser og formenn. Alle har nødvendige kurs og godkjenninger for å jobbe on- eller offshore.

Innenfor bygg og anlegg leverer vi både fagarbeidere og hjelpearbeidere.

Vårt fokus på kvalitet, tilgjengelighet, avklarte forventninger, ryddige arbeidsforhold og HMS gjør at vi er en trygg samarbeidspartner for både kunder og medarbeidere.

Våre dokumenterte kvalifiseringer:

  • Medlem av Bemanningsbransjen i NHO Service
  • Revidert Arbeidsgiver
  • Godkjent bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet
  • Sertifisert i StartBank
  • Fritak for solidaransvar for skatt

Om BackUp Solutions

BackUp Solutions ble etablert i 2018. Vi har tariffavtale med El & IT, og samarbeidsavtaler med flere av Norges ledende olje- og gasselskaper.

I tillegg formidler vi stillinger innen bygg og anlegg, hvor det er krav om tariffavtale.

BackUp Solutions er en del av BackUp Gruppen, som er et spesialisert bemanningsselskap. Våre konsulenter har lang erfaring med rekruttering og bemanning av dyktige medarbeidere innenfor våre felt. Vi garanterer gode vilkår både for bedriftene og medarbeiderne vi er tilknyttet. For oss er profesjonalitet, kvalitet og HMS alltid hovedfokus.

Er du ute etter nye muligheter?

Du kan søke utlyste stillinger, eller registrere deg i vår CV-base. Her kan du laste opp din CV og registrere hvilke stillingstyper som er aktuelle for deg.

Som ansatt hos oss kan du være trygg på at dine rettigheter som arbeidstaker blir ivaretatt. Vi tilbyr faste ansettelser, og gjennom tariffavtalen er du sikret stabilitet. På on- og offshoreprosjekter dekker vi alltid kost og losji, samt reise til og fra arbeidssted i Norge. Vi tilbyr gode lønnsbetingelser og hovedsakelig langvarige rotasjoner.

Vil du ha mer informasjon?

Kontakt Bjørn Stalheim på 92 24 19 79 eller bjorn@backup-solutions.no

Personvern og cookies