Jobbintervju

I et jobbintervju er førsteinntrykket avgjørende for hva som skjer videre. Hvordan du oppfører deg og måten du svarer på vil vurderes av intervjuerne og er avgjørende for om du blir tilbudt jobben.

Forbered deg Sjekk informasjon om bedriften på forhånd, hva jobber de med, hvor mange ansatte, forsøk å få en forståelse av organisasjonen ift til den informasjon du har tilgjengelig. Da fremstår du som interessert. Noter deg spørsmål om bedriften og den stillingen du søker.

Møt presis Ikke kom for sent til ditt første møte med din framtidige arbeidsgiver. Ta høyde for eventuelle forsinkelser i den offentlige kommunikasjonen, og kartlegg parkeringsmuligheter på forhånd dersom du kommer med bil.

Gi nok informasjon Intervjueren skal få et innsyn i hvem du er og hva du har å tilby for å kunne vurdere om du er den rette for stillingen. Svar presist og klart på spørsmål, men vær utfyllende og beskrivende om de ber deg om det, slik at du gir et riktig bilde av deg selv. Ufullstendige eller nølende svar gjør intervjueren usikker. Husk at du er der for å gi svar, ikke flere spørsmål – det er uheldig.

Antrekk Tenk over hvordan du kler deg. Antrekket bør tilpasses stillingen du søker. Det viktigste er å gi et velstelt inntrykk. LYKKE TIL 🙂