Jobbsøknad/CV

Jobbsøknaden skal først og fremst fange arbeidsgivers oppmerksomhet og besvare spørsmålet hvorfor bedriften skal velge deg. Søknaden skal være kort (maks 1 side), samtidig som den skal vise at du er motivert og kvalifisert for akkurat den jobben du søker. Les stillingsannonsen nøye slik at du tilpasser søknaden til stillingen du søker på. Vær hverken for beskjeden eller overselgende ift til deg selv.  Unngå skrivefeil, og få gjerne noen til å lese korrektur før den sendes. Kort oppsummert skal en søknad overbevise at

 • du har lest stillingsannonse
 • du er rett person til akkurat denne jobben
 • dette ikke er en masseprodusert søknad

En CV skal gi en oversiktlig og lettfattelig informasjon om utdanning og tidligere erfaring. Målet er at arbeidsgiver raskt skal kunne danne seg et bilde av bakgrunnen din. Lag en oversiktlig CV og husk at visse standardelementer må være med:

 • Personalia
 • Navn
 • Adresse
 • Telefon (privat, jobb og mobil)
 • E-postadresse
 • Du bør også ta med fødselsår, sivilstatus og eventuelle barn.

Arbeidserfaring og praksis
Start med den siste jobben først. Hvis du kommer rett fra utdanning, setter du utdanning opp før arbeidserfaring.
Eks.    Arbeidserfaring       Måned og år          Arbeidsgiver                    Stillingstittel          Arbeidsoppgaver (stikkord)

Utdanning Start med den siste utdanningen først. Det er vanlig å sløyfe grunnskole og ofte videregående skole, dersom dette er en forutsetning for den videre utdanningen som en har tatt.
Eks.    Utdanning               Måned og år          Skole/utdanningsinstitusjon       Fag eller navn på utdanning

Det finnes mange tips til gode CV-maler på internett.

Følgende kan også være med i en CV:

 • Kurs/ kursvirksomhet (hvis relevante for stillingen)
 • Verv (viser at du er villig til å ta på deg ansvar)
 • Språkkunnskaper (skriv hvilket nivå du er på i de ulike språkene)
 • IT-kunnskaper (hvis relevant for stillingen)
 • Interesser (gir et bilde av deg som person)
 • Referanser (NB: Det er viktig at referansepersonene er forespurt før de blir oppgitt i søknaden)
 • Hull i arbeidskarrieren eller i utdanningen (ikke lyv!)
 • Utforming (sett gjerne noe personlig preg, men hold CV’en ryddig, nøytral og oversiktlig)
 • bilde av deg selv

Husk at du alltid skal ha grunnlag for det du skriver i CV-en. CV og søknad skal utfylle hverandre og de skal alltid sendes sammen.