Vi er spesialister

 

BackUp Byggpersonell er spesialister på bemanning til fagområdene bygg & anlegg og industri.  Våre bemanningskonsulenter har tverrfaglig bakgrunn fra industri, håndverks -, og bemanningsbransjen. Vi har både kompetanse og kapasitet til å bemanne alt fra store prosjekter til enkeltoppdrag og faste stillinger.

BackUp Byggpersonell er en del av BackUp Gruppen og ble skilt ut som eget spesialistselskap i 2011. I dag har vi lokale avdelinger og bemanner store deler av landet. Markedet har vist oss tillit og vi har fått positiv respons både fra kunder og medarbeidere. Dette har resultert i en fin utvikling, økte markedsandeler og etablerte samarbeidsavtaler med anerkjente aktører.

BackUp Gruppen

BackUp Personell
www.backup-personell.no

Etablert i 1997. Totalleverandør av rekruttering og bemanningsløsninger.

 

BackUp Byggpersonell
www.backup-bygg.no

Etablert i 2011. Spesialister på bemanning innen bygg & anlegg og industri.

 

BackUp Solutions

Etablert i 2018. Tariffavtale med EL og IT. Spesialister på elektrobemanning til bygg & anlegg samt on- og offshore.


BackUp Byggpersonell – et sikkert samarbeid

Vi mener at den positive responsen fra markedet skyldes at vi har et oppriktig engasjement i våre kunders behov, samtidig er vi genuint opptatt av å være den beste arbeidsgiver for våre medarbeidere. Vårt fokus på kvalitet, tilgjengelighet, avklarte forventninger, ryddige arbeidsforhold og HMS gjør at vi er en trygg samarbeidspartner for både kunder og medarbeidere.

Våre dokumenterte kvalifiseringer

  • Medlem av Bemanningsbransjen i NHO Service
  • Revidert Arbeidsgiver
  • Godkjent bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet
  • Sertifisert i StartBank
  • Fritak for solidaransvar for skatt
  • Sertifisert på evne-, og personlighetstester (Master Management)

BackUp Gruppen

Ingen er gode på alt, men i BackUp dekker vi likevel bredt. Vi består av 3 selskaper, hvor hvert selskap dekker bemanning inne sitt fagområde.

Med felles administrasjonsplattform og en åpen bedriftskultur finner vi løsninger til det beste for våre kunder og medarbeidere.