BackUp kan nå vise til et langt, tett og godt samarbeid med Park & Anlegg AS. BackUp leverer maskinførere, grunnarbeidere, forskalingssnekkere, jernbindere, betongarbeidere, anleggsgartnere, steinsettere i tillegg til riggere/hjelpearbeidere.