BackUp Byggpersonell AS er en betydelig leverandør av bemanningstjenester til vår fabrikk i Krokstadelva. Vi har siden 2008 benyttet BackUp både som leverandør av vikarer og til faste stillinger i våre produksjonslinjer. BackUp innfrir forventningene vi har til en effektiv samarbeidspartner og de er i tillegg dyktige på oppfølging og informasjon. Samarbeidet med BackUp gjør at vi kan rette fokuset vårt mot daglig drift.

HR-avdelingen Trelleborg Offshore Norway AS