Utenlandsk statsborger

Skattekort Er du utenlandsk statsborger og skal jobbe i Norge skal du betale skatt i Norge av alt du tjener her.  Det betyr at du må ha skattekort. Du må møte personlig på Skattekontoret/ Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (Oslo, Stavanger, Kirkenes). Når du møter på skattekontoret må du ha med:

  • Gyldig legitimasjon (pass).
  • Arbeidskontrakt / oppdragsbekreftelse.
  • Søknad om skattekort, RF-1209 (du finner den på skatteetaten.no)

Fødselsnummer/ D-nummer Når du får et skattekort første gang får du et unikt personlig registreringsnummer (D-nummer eller fødselsnummer) som du trenger for å identifisere deg hos myndigheter og f.eks opprette en bankkonto.

  • D-nummer: dersom du skal jobbe i Norge under 6 måneder
  • Fødselsnummer: dersom du skal oppholde deg så lenge i Norge at du anses som du er bosatt her.Gå inn på www.skatteetaten.no for å finne ditt nærmeste skattekontor, eller søke mer informasjon

Dersom du er fra land utenfor EU/EØS Må du i tillegg vise dokumentasjon på at du har oppholdstillatelse med rett til å arbeide i Norge. Da må du kontakte UDI, www.udi.no